در اجرای آیین‌‏نامه "پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد " و بر اساس اعلام نظر گروه‌‏های آموزشی نسبت به پذیرش دانشجویان در سال تحصیلی 99-98، اسامی پذیرفته شدگان به شرح جدول زیر اعلام می‏‌گردد: ردیف رشته گرایش نام و نام خانوادگی 1 مهندسی عمران سازه سینا کمالی 2 مهندسی عمران سازه محمد اکبریان میل کاریز 3 مهندسی عمران آب و سازه‌های هیدرولیکی ابوالفضل ایزانلو 4 مهندسی کامپیوتر نرم افزار صبا فرشباف لامع 5 اقتصاد اقتصاد نظری ریحانه کرباسی 6 اقتصاد اقتصاد نظری فاطمه امانی 7 اقتصاد اقتصاد نظری مرجان بهمن 8 اقتصاد اقتصاد انرژی لیلی غلامی 9 اقتصاد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی سحر ملکوتی 10 مشاوره مشاوره خانواده سحر مودی 11 مشاوره مشاوره خانواده محدثه رئوفی کیا 12 مشاوره مشاوره خانواده سعید امینی نیا 13 آموزش زبان انگلیسی - تکتم عرفانی کرکیان 14 آموزش زبان انگلیسی - سارا خیاط پور 15 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان‏های ورزشی شقایق محمدی 16 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان‏های ورزشی فاطمه گرمکی 17 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان‏های ورزشی عارف محمد شاهی چاقری 18 تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی فعالیت ورزشی و تندرستی شقایق فیروزه 19 تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی فعالیت ورزشی و تندرستی فاطمه نوائی بهار 20 تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض افسانه پرویزی    

در اجرای آیین‌‏نامه "پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد" و بر اساس اعلام نظر گروه‌‏های آموزشی نسبت به پذیرش دانشجویان در سال تحصیلی 99-98، اسامی پذیرفته شدگان به شرح جدول زیر اعلام می‏‌گردد:

ردیف

رشته

گرایش

نام و نام خانوادگی

1

مهندسی عمران

سازه

سینا کمالی

2

مهندسی عمران

سازه

محمد اکبریان میل کاریز

3

مهندسی عمران

آب و سازه‌های هیدرولیکی

ابوالفضل ایزانلو

4

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار

صبا فرشباف لامع

5

اقتصاد

اقتصاد نظری

ریحانه کرباسی

6

اقتصاد

اقتصاد نظری

فاطمه امانی

7

اقتصاد

اقتصاد نظری

مرجان بهمن

8

اقتصاد

اقتصاد انرژی

لیلی غلامی

9

اقتصاد

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

سحر ملکوتی

10

مشاوره

مشاوره خانواده

سحر مودی

11

مشاوره

مشاوره خانواده

محدثه رئوفی کیا

12

مشاوره

مشاوره خانواده

سعید امینی نیا

13

آموزش زبان انگلیسی

-

تکتم عرفانی کرکیان

14

آموزش زبان انگلیسی

-

سارا خیاط پور

15

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیریت راهبردی در سازمان‏های ورزشی

شقایق محمدی

16

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیریت راهبردی در سازمان‏های ورزشی

فاطمه گرمکی

17

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیریت راهبردی در سازمان‏های ورزشی

عارف محمد شاهی چاقری

18

تربیت بدنی و علوم ورزشی

فیزیولوژی فعالیت ورزشی و تندرستی

شقایق فیروزه

19

تربیت بدنی و علوم ورزشی

فیزیولوژی فعالیت ورزشی و تندرستی

فاطمه نوائی بهار

20

تربیت بدنی و علوم ورزشی

فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض

افسانه پرویزی