با توجه به اضافه شدن امکان بازیابی خودکار گذرواژه در سامانه جامع دانشگاهی گلستان از مدرسان، اساتید و دانشجویان محترم درخواست می شود، برای بهره گیری، از مسیر "سیستم / کاربران / تنظیمات بازیابی کلمه عبور" این امکان را فعال نمایند. در صورت انجام تنظیمات بازیابی کلمه عبور ، در زمان فراموشی می‏توانید از طریق لینک "بازیابی کلمه عبور" مندرج درصفحه ورود به سامانه آموزشی نسبت به دریافت کلمه عبور جدید اقدام فرمایید.    

با توجه به اضافه شدن امکان بازیابی خودکار گذرواژه در سامانه جامع دانشگاهی گلستان از مدرسان، اساتید و دانشجویان محترم درخواست می شود، برای بهره گیری، از مسیر "سیستم / کاربران / تنظیمات بازیابی کلمه عبور" این امکان را فعال نمایند.

در صورت انجام تنظیمات بازیابی کلمه عبور، در زمان فراموشی می‏توانید از طریق لینک "بازیابی کلمه عبور" مندرج درصفحه ورود به سامانه آموزشی نسبت به دریافت کلمه عبور جدید اقدام فرمایید.