امتحانات

امتحانات


بخشی از آییننامه برگزاری امتحانات (قابل توجه اساتید، مراقبین و دانشجویان محترم)

بدینوسیله آیین نامه مصوب شورای آموزشی دانشگاه در خصوص برگزاری امتحانات اعلام میگردد :

1 -امتحانات پایان نیمسال طبق برنامه اعلام شده انجام خواهد شد و غیر قابل تغییر می‌باشد.

2 -همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحانی الزامی است.

3 -با توجه به اینکه درب سالن 15 دقیقه قبل از شروع امتحان بسته خواهد شد، ضروری است دانشجویان نیم ساعت قبل از شروع آزمون در جلسه حاضر باشند.

4 -با موضوع تقلب در امتحان به شدت برخورد خواهد شد.  

 

برخی از مجازات‌های ناشی ازتقلب در جلسات امتحان به تشخیص کمیته انضباطی ومدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه :

1-درج نمره تنبیهی (نمره 0.25 ) توسط استاد و ثبت موضوع در پرونده دانشجو و در صورت تکرار منع موقت از تحصیل حداقل به مدت یک نیمسال تحصیلی؛

2 -فرستادن شخصی دیگری به جای خود درامتحان منجر به ثبت نمره تنبیهی 0.25 در درس مربوطه و منع از تحصیل حداقل به مدت یک نیمسال تحصیلی؛

3 -منع موقت از تحصیل حداقل به مدت یک نیمسال با احتساب سنوات؛

4-در صورتی که تقلب دانشجو توسط استاد درس یا مراقبین محرز باشد و به هر دلیلی تقلب صورت جلسه نشده باشد استاد درس می تواند نمره تنبیهی برای دانشجو در نظر بگیرد.

تذکر : لازم به به ذکر است استفاده از هرگونه کتاب، جزوه، لب‌تاپ، ماشین حساب در صورت موافقت استاد درس در مقطع کارشناسی ارشد بلامانع می‌باشد.

تذکر : در صورت ثبت غیبت کلاسی یا غیبت در جلسه امتحان نمره صفر برای آن درس لحاظ خواهد شد.

 

مستندات:

آیین‌نامه برگزاری امتحانات