p.title1 {font-size: 16px;color: rgb(0, 128, 0);font-weight:bold} p.unlink {font-size: 14px;} p.linked {font-size: 14px;color: rgb(91, 103, 125);} بخشی از نکات مهم انتخاب واحد تهیه پرینت از انتخاب واحد و نگهداری آن پس از پایان ترمیم، الزامی است (گزارش شماره 423 یا 78 در سامانه گلستان). اگر دانشجو در زمان انتخاب واحد پیش‌نیاز و هم نیاز دروس را رعایت ننماید در هر زمان اداره آموزش مطلع گردد اقدام به حذف آن درس و دروس وابسته به آن خواهد نمود (حتی درصورتی‌که آن درس گذرانده شده باشد) . تمام دروسی که تحت عنوان دروس ارائه‌شده در پورتال آموزشی نمایش داده میشود مربوط به رشته شما نیست لذا دانشجویان  دقت نمایند دروس انتخابی دقیقاً مطابق با سرفصل دروس رشته آن‌ها باشد. دانشجویان دوره نوبت دوم لازم است قبل از شروع انتخاب واحد برای تسویه‌حساب و پرداخت علی‌الحساب شهریه نیمسال مذکور اقدام نمایند.  امکان پرداخت شهریه به‌صورت الکترونیک وجود دارد. درصورتی‌که دانشجو واحد پیش نیاز را در نیمسال های قبل اخذ کرده و موفق به گذراندن تا دومرتبه نشده باشد امکان انتخاب درس پیش نیاز به همراه دروس بعدی وجود دارد. به‌منظور جلوگیری از اشکال در انتخاب واحد شما باید دروس را با یک کد اخذ نمایید. در صورت افتادن درس پیش‌نیاز، درس وابسته به آن حذف نخواهد شد. مدت‌زمان اخذ درس به‌ صورت معرفی به استاد  پس از پایان ترمیم ، شروع شده و تا چهار هفته پس از شروع کلاس‌ها ادامه دارد، لذا در صورت داشتن شرایط در موعد مقرر اقدام نمایید. دانشجویان متقاضی اخذ دروس پروژه (کارشناسی)، سمینار و پایان‌نامه (کارشناسی ارشد) ملزم هستند با مراجعه به پیشخوان خدمت سامانه گلستان، قسمت "درخواست تصویب موضوع و اساتید فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی"، موضوع درخواست خود را ثبت و ارسال نمایند. اخذ درس در بازه زمانی انتخاب واحد درصورتی‌که مقدور خواهد بود که فرایند تصویب موضوع تکمیل‌شده باشد.   آموزش انجام فرایندها در سامانه گلستان انتخاب واحد اخذ گروه درسی غیرمجاز درخواست اخذ درس کارآموزی اخذ درس پروژه، سمینار و پایان‌نامه اخذ همزمان دروس معارف

بخشی از نکات مهم انتخاب واحد

 

آموزش انجام فرایندها در سامانه گلستان

انتخاب واحد

اخذ گروه درسی غیرمجاز

درخواست اخذ درس کارآموزی

اخذ درس پروژه، سمینار و پایان‌نامه

اخذ همزمان دروس معارف