برگزاری جلسه جبرانی دوره آموزشی مقدماتی HSE

برگزاری جلسه جبرانی دوره آموزشی مقدماتی HSE


به اطلاع کلیه دانشجویانی که در ترم جاری دروس آزمایشگاهی و کارگاهی اخذ نموده‌اند می‌رساند، پیرو برگزاری دوره ی آموزشی مقدماتی HSE که در دو نوبت برگزار گردید، با توجه به عدم حضور برخی دانشجویان (به علت عدم اطلاع) و تقاضای برگزاری یک جلسه جبرانی، به دستور سرپرست محترم مدیریت آموزشی و ریاست محترم آزمایشگاه مرکزی، جلسه جبرانی این دوره، روز شنبه مورخ 18/12/1397 ساعت 10 الی 12 در سالن آمفی تئاتر دانشکده هنر برگزار خواهد شد.
این جلسه جبرانی تنها یکبار برگزار شده و با توجه به اهمیت موضوع، درصورت عدم حضور در دوره، درس مربوطه حذف خواهد شد.