قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دوره‌ی دکتری: با عنایت به عدم امکان برگزاری کلاس از تاریخ 98/12/05 تا پایان اسفند ماه سال جاری به صورت حضوری، لازم است با مطالعه فایل راهنمای زیر، نصب نرم افزار Adobe Connect و با استفاده از  url کلاس که از طریق اساتید محترم در اختیار شما قرار می‌گیرد در کلاس‌های مجازی شرکت نمایید. زمانبندی کلاس‌های مجازی براساس برنامه هفتگی کلاس‌های حضوری می‌باشد. راهنمای نصب راهنمای استفاده از کلاس مجازی - ویژه دانشجویان راهنمای استفاده از کلاس مجازی - ویژه اساتید  

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دوره‌ی دکتری:

با عنایت به عدم امکان برگزاری کلاس از تاریخ 98/12/05 تا پایان اسفند ماه سال جاری به صورت حضوری، لازم است با مطالعه فایل راهنمای زیر، نصب نرم افزار Adobe Connect و با استفاده از url کلاس که از طریق اساتید محترم در اختیار شما قرار می‌گیرد در کلاس‌های مجازی شرکت نمایید.

زمانبندی کلاس‌های مجازی براساس برنامه هفتگی کلاس‌های حضوری می‌باشد.

راهنمای نصب

راهنمای استفاده از کلاس مجازی - ویژه دانشجویان

راهنمای استفاده از کلاس مجازی - ویژه اساتید