با یاری خداوند بزرگ و همکاری اساتید و مسئولین محترم دانشکده علوم انسانی و مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، مرحله دوم آزمون(مصاحبه) اولین دوره دکتری سال ۱۳۹۸ دانشگاه بجنورد با حضور ... نفر متقاضی در دو رشته آموزش زبان انگلیسی و مشاوه در روزهای 16 تا 19 تیر 1398 (ساعت 8.30  صبح)، با موفقیت برگزار گردید.  
با یاری خداوند بزرگ و همکاری اساتید و مسئولین محترم دانشکده علوم انسانی و مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، مرحله دوم آزمون(مصاحبه) اولین دوره دکتری سال ۱۳۹۸ دانشگاه بجنورد با حضور ... نفر متقاضی در دو رشته آموزش زبان انگلیسی و مشاوه در روزهای 16 تا 19 تیر 1398 (ساعت 8.30  صبح)، با موفقیت برگزار گردید.