قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی کارگاه آموزشی تحت عنوان " آشنایی با فرایندهای مربوط به پایان‏نامه و دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق آن "  در دو نوبت به شرح جدول زیر برگزار خواهد شد. از کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی تقاضا می­شود برای ثبت­نام در یکی از زمان­های یادشده تا تاریخ 14/08/1398 به کارشناس تحصیلات تکمیلی (آقای امانی) مستقر دردانشکده علوم انسانی راهروی آموزش اتاق 25، مراجعه نمایند و یا نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، رشته تحصیلی و روز انتخابی خود را به شماره 09154753716 پیامک کنند.   ردیف نوبت برگزاری زمان ساعت مکان 1 اول یک‌شنبه 1398/08/19 12تا 30/15 خانه فرهنگ 2 دوم سه‌­شنبه 1398/08/21 12تا 30/15 خانه فرهنگ   ثبت‌­نام و شرکت در این کارگاه برای کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد الزامی است و درخواست ثبت و تصویب پروپوزال در سامانه جامع آموزشی گلستان منوط به شرکت در این کارگاه می­‌باشد .   مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد  
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
کارگاه آموزشی تحت عنوان "آشنایی با فرایندهای مربوط به پایان‏نامه و دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق آن"  در دو نوبت به شرح جدول زیر برگزار خواهد شد. از کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی تقاضا می­شود برای ثبت­نام در یکی از زمان­های یادشده تا تاریخ 14/08/1398 به کارشناس تحصیلات تکمیلی (آقای امانی) مستقر دردانشکده علوم انسانی راهروی آموزش اتاق 25، مراجعه نمایند و یا نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، رشته تحصیلی و روز انتخابی خود را به شماره 09154753716 پیامک کنند.
 

ردیف

نوبت برگزاری

زمان

ساعت

مکان

1

اول

یک‌شنبه 1398/08/19

12تا 30/15

خانه فرهنگ

2

دوم

سه‌­شنبه 1398/08/21

12تا 30/15

خانه فرهنگ

 
ثبت‌­نام و شرکت در این کارگاه برای کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد الزامی است و درخواست ثبت و تصویب پروپوزال در سامانه جامع آموزشی گلستان منوط به شرکت در این کارگاه می­‌باشد.
 
مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد