تعیین شهریه دانشجویان برای دوره تابستان 1398 مصوبه بند 1 صورت ‎جلسه شماره 294 شورای تخصصی آموزشی دانشگاه مورخ 98/07/30 برای استحضار و هرگونه دستور اقدام لازم به شرح ذیل تقدیم می ­ گردد. "دستور هفتم هشتمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی مورخ 97/03/27 درخصوص تعیین شهریه دانشجویان برای دوره تابستان مطرح و مقرر شد: الف) دانشجویان غیر شهریه ‏پرداز (دوره روزانه در نیمسال نهم و قبل از آن برای دوره کارشناسی) که در دوره تابستان دروس جدول زیر را اخذ نمایند از پرداخت شهریه معاف باشند .   دانشکده فنی ومهندسی ردیف عنوان درس کد درس ردیف عنوان درس کد درس مهندسی شیمی مهندسی صنایع 1 پروژه کارشناسی مهندسی شیمی ۱۱۱۸۰۴۳ 11 پروژه پایانی ۱۱۱۱۰۶۶ 2 کارآموزی ۱۱۱۸۰۴۴ 12 کارآموزی ۱۱۱۱۱۰۹ 3 پروژه تحقیقاتی 1118086 مهندسی عمران مهندسی برق 4 پروژه راه‏سازی ۱۱۱۳۱۸۲ 13 پروژه کارشناسی ۱۱۱۶۱۳۳ 5 پروژه سازه‏های بتن آرمه ۱۱۱۳۱۸۳ 14 کارآموزی ۱۱۱۶۱۳۴ 6 پروژه سازه‏های فولادی ۱۱۱۳۱۸۴ مهندسی نقشه‏برداری 7 کارآموزی ۱۱۱۳۴۰۸ 15 اردوی کارورزی ۱۱۱۷۰۳۹   مهندسی مکانیک 16 پروژه 1117059 1117123 8 پروژه پایانی ۱۱۱۹۰۵۴ مهندسی کامپیوتر 9 کارآموزی 1 ۱۱۱۹۰۵۵ 17 پروژه نرم افزار ۱۱۱۴۰۸۴ 10 کارآموزی 2 ۱۱۱۹۰۵۶ 18 کارآموزی ۱۱۱۴۰۸۳     دانشکده علوم پایه ردیف عنوان درس کد درس ردیف عنوان درس کد درس ریاضی آمار 1 پروژه کارشناسی 1512747 3 پروژه کارشناسی 1514058 علوم کامپیوتر فیزیک 2 پروژه کارشناسی علوم‌کامپیوتر 1511741 4 پروژه فیزیک 1515063     دانشکده هنر ردیف عنوان درس کد درس ردیف عنوان درس کد درس ارتباط تصویری مهندسی معماری 1  پروژه نهایی (سرفصل قدیم) 1214119 4 طرح نهایی 1213057 2  پروژه نهایی (سرفصل جدید) 1214170 5 کارآموزی 1213083 مهندسی شهرسازی صنایع دستی 3  پروژه نهایی 1211086 6 پروژه 1215036     ب) کلیه دانشجویان شهریه‏پرداز اعم از دانشجویان نوبت دوم و دانشجویان روزانه در سنوات غیر مجاز (نیمسال دهم و بعد از آن برای دوره کارشناسی) در صورت اخذ دروس جدول 1 در دوره تابستان ملزم به پرداخت شهریه جدول 2 می‏باشند: جدول 2 نوع شهریه میزان شهریه ثابت 50 درصد شهریه ثابت دانشجویان نوبت دوم هم‏ورودی دانشجو متغیر معادل شهریه متغییر دانشجویان نوبت دوم هم‏ورودی دانشجو     ج) کلیه دانشجویان به استثنای موارد ذکر شده در بخش "الف" در صورت اخذ درس در دوره تابستان ملزم به پرداخت شهریه مطابق جدول2 می‏ باشد.     ردیف عنوان درس کد درس ردیف عنوان درس کد درس مهندسی شیمی مهندسی صنایع 1 پروژه کارشناسی مهندسی شیمی ۱۱۱۸۰۴۳ 11 پروژه پایانی ۱۱۱۱۰۶۶ 2 کارآموزی ۱۱۱۸۰۴۴ 12 کارآموزی ۱۱۱۱۱۰۹ 3 پروژه تحقیقاتی 1118086 مهندسی عمران مهندسی برق 4 پروژه راه‏سازی ۱۱۱۳۱۸۲ 13 پروژه کارشناسی ۱۱۱۶۱۳۳ 5 پروژه سازه‏های بتن آرمه ۱۱۱۳۱۸۳ 14 کارآموزی ۱۱۱۶۱۳۴ 6 پروژه سازه‏های فولادی ۱۱۱۳۱۸۴ مهندسی نقشه‏برداری 7 کارآموزی ۱۱۱۳۴۰۸ 15 اردوی کارورزی ۱۱۱۷۰۳۹   مهندسی مکانیک 16 پروژه 1117059 1117123 8 پروژه پایانی ۱۱۱۹۰۵۴ مهندسی کامپیوتر 9 کارآموزی 1 ۱۱۱۹۰۵۵ 17 پروژه نرم افزار ۱۱۱۴۰۸۴ 10 کارآموزی 2 ۱۱۱۹۰۵۶ 18 کارآموزی ۱۱۱۴۰۸۳  

تعیین شهریه دانشجویان برای دوره تابستان 1398

مصوبه بند 1 صورت‎جلسه شماره 294 شورای تخصصی آموزشی دانشگاه مورخ 98/07/30 برای استحضار و هرگونه دستور اقدام لازم به شرح ذیل تقدیم می­گردد.

"دستور هفتم هشتمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی مورخ 97/03/27 درخصوص تعیین شهریه دانشجویان برای دوره تابستان مطرح و مقرر شد:

الف) دانشجویان غیر شهریه ‏پرداز (دوره روزانه در نیمسال نهم و قبل از آن برای دوره کارشناسی) که در دوره تابستان دروس جدول زیر را اخذ نمایند از پرداخت شهریه معاف باشند.

 

دانشکده فنی ومهندسی

ردیف

عنوان درس

کد درس

ردیف

عنوان درس

کد درس

مهندسی شیمی

مهندسی صنایع

1

پروژه کارشناسی مهندسی شیمی

۱۱۱۸۰۴۳

11

پروژه پایانی

۱۱۱۱۰۶۶

2

کارآموزی

۱۱۱۸۰۴۴

12

کارآموزی

۱۱۱۱۱۰۹

3

پروژه تحقیقاتی

1118086

مهندسی عمران

مهندسی برق

4

پروژه راه‏سازی

۱۱۱۳۱۸۲

13

پروژه کارشناسی

۱۱۱۶۱۳۳

5

پروژه سازه‏های بتن آرمه

۱۱۱۳۱۸۳

14

کارآموزی

۱۱۱۶۱۳۴

6

پروژه سازه‏های فولادی

۱۱۱۳۱۸۴

مهندسی نقشه‏برداری

7

کارآموزی

۱۱۱۳۴۰۸

15

اردوی کارورزی

۱۱۱۷۰۳۹

 

مهندسی مکانیک

16

پروژه

1117059

1117123

8

پروژه پایانی

۱۱۱۹۰۵۴

مهندسی کامپیوتر

9

کارآموزی 1

۱۱۱۹۰۵۵

17

پروژه نرم افزار

۱۱۱۴۰۸۴

10

کارآموزی 2

۱۱۱۹۰۵۶

18

کارآموزی

۱۱۱۴۰۸۳

 

 

دانشکده علوم پایه

ردیف

عنوان درس

کد درس

ردیف

عنوان درس

کد درس

ریاضی

آمار

1

پروژه کارشناسی

1512747

3

پروژه کارشناسی

1514058

علوم کامپیوتر

فیزیک

2

پروژه کارشناسی علوم‌کامپیوتر

1511741

4

پروژه فیزیک

1515063

 

 

دانشکده هنر

ردیف

عنوان درس

کد درس

ردیف

عنوان درس

کد درس

ارتباط تصویری

مهندسی معماری

پروژه نهایی (سرفصل قدیم)

1214119

4

طرح نهایی

1213057

پروژه نهایی (سرفصل جدید)

1214170

5

کارآموزی

1213083

مهندسی شهرسازی

صنایع دستی

پروژه نهایی

1211086

6

پروژه

1215036

 

 

ب) کلیه دانشجویان شهریه‏پرداز اعم از دانشجویان نوبت دوم و دانشجویان روزانه در سنوات غیر مجاز (نیمسال دهم و بعد از آن برای دوره کارشناسی) در صورت اخذ دروس جدول 1 در دوره تابستان ملزم به پرداخت شهریه جدول 2 می‏باشند:

جدول 2

نوع شهریه

میزان شهریه

ثابت

50 درصد شهریه ثابت دانشجویان نوبت دوم هم‏ورودی دانشجو

متغیر

معادل شهریه متغییر دانشجویان نوبت دوم هم‏ورودی دانشجو

 

 

ج) کلیه دانشجویان به استثنای موارد ذکر شده در بخش "الف" در صورت اخذ درس در دوره تابستان ملزم به پرداخت شهریه مطابق جدول2 می‏ باشد.

 

 

ردیف

عنوان درس

کد درس

ردیف

عنوان درس

کد درس

مهندسی شیمی

مهندسی صنایع

1

پروژه کارشناسی مهندسی شیمی

۱۱۱۸۰۴۳

11

پروژه پایانی

۱۱۱۱۰۶۶

2

کارآموزی

۱۱۱۸۰۴۴

12

کارآموزی

۱۱۱۱۱۰۹

3

پروژه تحقیقاتی

1118086

مهندسی عمران

مهندسی برق

4

پروژه راه‏سازی

۱۱۱۳۱۸۲

13

پروژه کارشناسی

۱۱۱۶۱۳۳

5

پروژه سازه‏های بتن آرمه

۱۱۱۳۱۸۳

14

کارآموزی

۱۱۱۶۱۳۴

6

پروژه سازه‏های فولادی

۱۱۱۳۱۸۴

مهندسی نقشه‏برداری

7

کارآموزی

۱۱۱۳۴۰۸

15

اردوی کارورزی

۱۱۱۷۰۳۹

 

مهندسی مکانیک

16

پروژه

1117059

1117123

8

پروژه پایانی

۱۱۱۹۰۵۴

مهندسی کامپیوتر

9

کارآموزی 1

۱۱۱۹۰۵۵

17

پروژه نرم افزار

۱۱۱۴۰۸۴

10

کارآموزی 2

۱۱۱۹۰۵۶

18

کارآموزی

۱۱۱۴۰۸۳