قابل توجه پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه بجنورد 1398 بدون کنکور (صرفا سوابق تحصیلی)   ثبت‌نام غیرحضوری و حضوری دانشجویان جدیدالورود تا روز چهارشنبه مورخه 1398/07/17 تمدید شد.    مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد

قابل توجه پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه بجنورد 1398 بدون کنکور (صرفا سوابق تحصیلی)

 

ثبت‌نام غیرحضوری و حضوری دانشجویان جدیدالورود تا روز چهارشنبه مورخه 1398/07/17 تمدید شد. 

 

مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد