تمدید مهلت دفاع از پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی در نیمسال اول سال تحصیلی ١۴٠٠-١٣٩٩

تمدید مهلت دفاع از پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی در نیمسال اول سال تحصیلی ١۴٠٠-١٣٩٩


قابل توجه دانشجویان گرامی:
 
طبق مصوبه شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی مهلت دفاع از پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی در نیمسال اول سال تحصیلی ١۴٠٠-١٣٩٩ تا تاریخ ١٣٩٩/١٢/٢٧ تمدید شده است. 
 
دانشجویان تحصیلات تکمیلی که تا تاریخ فوق‌الذکر از پایان‌نامه خود دفاع خواهند کرد نیازی به انتخاب واحد نیمسال دوم نخواهند داشت.