تمدید مهلت دفاع از پایان‌نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای دانشجویان شرکت‌کننده در پیاده‌روی اربعین حسینی

تمدید مهلت دفاع از پایان‌نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای دانشجویان شرکت‌کننده در پیاده‌روی اربعین حسینی


 
مهلت دفاع از پایان‌نامه/ رساله تحصیلات تکمیلی  در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400، تاریخ 1401/07/30 تعیین شد. زمان فراغت از تحصیل دانشجویان مذکور که دفاع قابل قبول آنها در بازه 1401/07/1 الی 1401/07/30 بوده 1401/06/31 در نظر گرفته خواهد شد.
 
?? لازم به ذکر است تمدید مهلت دفاع صرفا برای دانشجویانی است که با ارائه مستندات معتبر در پیاده‌روی اربعین حسینی به کربلای معلی مشرف شده باشند. این مصوبه صرفا برای نیمسال مذکور بوده و قابل تسری به نیمسال‌های آتی نمی باشد.
 
مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی