تکمیل مدارک برای انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

تکمیل مدارک برای انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97


به اطلاع دانشجویان محترم می رساند:
پیرو اعلام های قبلی دانشجویان با کسری مدرک درپرونده ثبت نامی (دانشجویان کارشناسی: اصل دیپلم ، اصل پیش دانشگاهی، دانشجویان کارشناسی ارشد: اصل گواهی موقت کارشناسی یا دانشنامه) براساس دستورالعمل های ثبت نامی امکان انتخاب واحد در نیمسال آتی ( نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98) را نخواهند داشت. لذا خواهشمند است این دسته از دانشجویان هرچه سریعتر با مراجعه به کارشناس پذیرش و ثبت نام (ساختمان علوم انسانی اتاق 117 آقای پریز) نسبت به تکمیل مدارک اقدام نمایند.
مهلت تحویل مدارک دانشجویان ورودی 96 و ماقبل پیش از انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 (برای مشاهده لیست دانشجویان و لیست کسری مدارک کلیک کنید)
مهلت تحویل مدارک دانشجویان ورودی 97 سه شنبه 97/11/30(برای مشاهده لیست دانشجویان و لیست کسری مدارک کلیک کنید)

شماره های تماس

آقای پریز 05832201085

آقای مردانی 05832201136