ثبت درخواست تمدید سنوات برای انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

ثبت درخواست تمدید سنوات برای انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96


دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 92 (تمدید سنوات آموزشی) و 91 و ماقبل (تمدید سنوات کمیسیونی) که  برای نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97 قصد انتخاب واحد، اخذ معرفی به استاد، پروژه، کارآموزی و یا تمدید میهمانی دارند، لازم است نسبت به ثبت درخواست تمدید سنوات خود در سامانه جامع آموزشی گلستان اقدام نمایند.
شایان ذکر است پیش از شروع زمان انتخاب واحد، می بایست مجوز های لازم اخذ شده باشد.

راهنمای درخواست تمدید سنوات از طریق پیشخوان خدمت سامانه جامع آموزشی گلستان