ثبت‌نام و انتخاب واحد دانشجویان مهمان به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزشی گلستان دانشگاه بجنورد به آدرس http://edu.ub.ac.ir مطابق جدول زمانی ذیل انجام می­ گیرد. برای اطلاع از چگونگی فرایند ثبت‌نام الکترونیکی اینجا را کلیک نمایید. دانشجویان انتقالی و انتقال توأم با تغییر رشته که موافقت دانشگاه‌های مبدأ و بجنورد را اخذ نموده‌اند، لازم است جهت ثبت‌نام و تکمیل مدارک تا پایان وقت اداری روز 97/06/14 به صورت حضوری به مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند. دانشجویان گرامی می­ توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش اطلاعیه­ ها در تارنمای دانشگاه بجنورد به آدرس http://edu.ub.ac.ir مراجعه نمایند. برای دانشجویان تمدید مهمانی (دانشجویانی که قبلا مهمان دانشگاه بجنورد بودند) نیاز به ثبت ­نام اینترنتی نمی‌باشد و لازم است با ارائه معرفی نامه مهمانی (فهرست دروس) در بازه زمانی انتخاب واحد جهت اخذ دروس مراجعه نمایند. کلیه دانشجویان مهمان موظف هستند بعد از ثبت‌نام اصل معرفی‌نامه مهمانی را به دبیرخانه مرکزی دانشگاه بجنورد واقع در سازمان مرکزی تحویل نمایند. عملیات تاریخ ثبت­ نام دانشجویان مهمان جدیدالورود در سامانه آموزشی گلستان تا پایان وقت اداری97/06/14 انتخاب واحد کلیه دانشجویان مهمان در دانشگاه بجنورد 20و 97/06/21 06/21/ 97 ( تا ساعت 14:00)   97/06/24 آغاز نیمسال تحصیلی       تذکر مهم: دانشجویان مهمان جهت ثبت‌نام لازم است معرفی‌نامه مهمانی از دانشگاه مبدأ را هنگام ثبت­ نام اینترنتی بارگذاری و ارائه نمایند.   لازم است پیش از شروع انتخاب واحد نسبت به پرداخت الکترونیک شهریه (ثابت) اقدام شود و شهریه متغیر در اسرع وقت پس از اخذ دروس انجام پذیرد. ضمناً در صورت حذف اضطراری درس شهریه مسترد نمی‌شود.
  1. ثبت‌نام و انتخاب واحد دانشجویان مهمان به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزشی گلستان دانشگاه بجنورد به آدرس http://edu.ub.ac.ir مطابق جدول زمانی ذیل انجام می­ گیرد. برای اطلاع از چگونگی فرایند ثبت‌نام الکترونیکی اینجا را کلیک نمایید.
  2. دانشجویان انتقالی و انتقال توأم با تغییر رشته که موافقت دانشگاه‌های مبدأ و بجنورد را اخذ نموده‌اند، لازم است جهت ثبت‌نام و تکمیل مدارک تا پایان وقت اداری روز 97/06/14 به صورت حضوری به مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.
  3. دانشجویان گرامی می­ توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش اطلاعیه­ ها در تارنمای دانشگاه بجنورد به آدرس http://edu.ub.ac.ir مراجعه نمایند.
  4. برای دانشجویان تمدید مهمانی (دانشجویانی که قبلا مهمان دانشگاه بجنورد بودند) نیاز به ثبت ­نام اینترنتی نمی‌باشد و لازم است با ارائه معرفی نامه مهمانی (فهرست دروس) در بازه زمانی انتخاب واحد جهت اخذ دروس مراجعه نمایند.
  5. کلیه دانشجویان مهمان موظف هستند بعد از ثبت‌نام اصل معرفی‌نامه مهمانی را به دبیرخانه مرکزی دانشگاه بجنورد واقع در سازمان مرکزی تحویل نمایند.

عملیات

تاریخ

ثبت­ نام دانشجویان مهمان جدیدالورود در سامانه آموزشی گلستان

تا پایان وقت اداری97/06/14

انتخاب واحد کلیه دانشجویان مهمان در دانشگاه بجنورد

20و 97/06/21

06/21/ 97 ( تا ساعت 14:00)

 

97/06/24 آغاز نیمسال تحصیلی

 

 

 

تذکر مهم: دانشجویان مهمان جهت ثبت‌نام لازم است معرفی‌نامه مهمانی از دانشگاه مبدأ را هنگام ثبت­ نام اینترنتی بارگذاری و ارائه نمایند.

 

  • لازم است پیش از شروع انتخاب واحد نسبت به پرداخت الکترونیک شهریه (ثابت) اقدام شود و شهریه متغیر در اسرع وقت پس از اخذ دروس انجام پذیرد. ضمناً در صورت حذف اضطراری درس شهریه مسترد نمی‌شود.