با عرض تبریک و آرزوی موفقیت؛ برنامه زمانبندی پذیرفته شدگان مرحله نیمه متمرکز در دانشگاه بجنورد به شرح زیر اعلام می گردد:   پذیرش االکترونیکی (غیرحضوری ) از شنبه    96/11/21 پذیرش حضوری (تحویل مدارک) دوشنبه          96/11/23   اطلاعت بیشتر و راهنمای مراحل پذیرش االکترونیکی در اطلاعیه بعدی درج خواهد شد.
با عرض تبریک و آرزوی موفقیت؛
برنامه زمانبندی پذیرفته شدگان مرحله نیمه متمرکز در دانشگاه بجنورد به شرح زیر اعلام می گردد:
 
پذیرش االکترونیکی (غیرحضوری ) از شنبه    96/11/21
پذیرش حضوری (تحویل مدارک) دوشنبه          96/11/23
 
اطلاعت بیشتر و راهنمای مراحل پذیرش االکترونیکی در اطلاعیه بعدی درج خواهد شد.