وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مجوزهای اخذ شده، قصد دارد از بین مشمولین دارای شرایط زیر، تعداد محدودی را جهت خدمت به صورت امریه سربازی جذب نماید:   1-   سهمیه: الف- خانواده ایثارگران (فرزند یا برادر شهدا، جاویدالاثرها، جانبازان، آزادگان، و فرزند رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه جبهه) ب- ایتام ج- افراد متإهل د- افراد معاف از رزم ه- افراد تحت پوشش کمته امداد و سازمان بهزیستی و- بورسیه وزارات امور اقتصادی و دارایی ز- خدمت در مناطق محروم ضریب 5 و بالاتر ح- نخبگان، استعدادهای برتر، حافظان قرآن و قاریان برتر   2-   دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های زیر:   حسابداری اقتصاد امور بانکی امور گمرکی بیمه مدیریت IT   فقط در صورتی که هر دو شرط فوق را دارا می‌باشید، نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایید.   لینک ثبت نام  
وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مجوزهای اخذ شده، قصد دارد از بین مشمولین دارای شرایط زیر، تعداد محدودی را جهت خدمت به صورت امریه سربازی جذب نماید:
 
1-   سهمیه:
الف- خانواده ایثارگران (فرزند یا برادر شهدا، جاویدالاثرها، جانبازان، آزادگان، و فرزند رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه جبهه)
ب- ایتام
ج- افراد متإهل
د- افراد معاف از رزم
ه- افراد تحت پوشش کمته امداد و سازمان بهزیستی
و- بورسیه وزارات امور اقتصادی و دارایی
ز- خدمت در مناطق محروم ضریب 5 و بالاتر
ح- نخبگان، استعدادهای برتر، حافظان قرآن و قاریان برتر
 
2-   دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های زیر:
 
  • حسابداری
  • اقتصاد
  • امور بانکی
  • امور گمرکی
  • بیمه
  • مدیریت
  • IT
 
فقط در صورتی که هر دو شرط فوق را دارا می‌باشید، نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایید.