با توجه به شیوهنامه آموزشی، دانشجویانی که در بازه قانونی حذف اضطراری، موفق به حذف درس نشده اند، می توانند پس ازاطمینان قطعی از حذف درس، درخواست خود را با عنوان "درخواست حذف اضطراری پس از مهلت مقرر با پرداخت هزینه مصوب" در پیشخوان خدمت سامانه گلستان ارائه دهند. مسیرانجام درخواست در سامانه گلستان: پیشخوان خدمت>> درخواست بررسی مشکلات آموزشی>> درخواست حذف اضطراری پس از مهلت مقرر با پرداخت هزینه مصوب آخرین مهلت انجام فرایند : 1398/10/17 ( تمامی مراحل گردش کار و اعمال آن در سیستم باید تا این تاریخ صورت پذیرد. بنابراین توصیه می شود افراد متقاضی چند روز زودتر اقدام نمایند) نکته مهم: لطفا ابتدا از درخواست خود مطمئن باشید و پس از ایجاد و تایید آن در سامانه گلستان، تا زمان پایان فرایند و قطعی شدن، مراحل آن را پیگیری نمایید .    مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد

با توجه به شیوهنامه آموزشی، دانشجویانی که در بازه قانونی حذف اضطراری، موفق به حذف درس نشده اند، می توانند پس ازاطمینان قطعی از حذف درس، درخواست خود را با عنوان "درخواست حذف اضطراری پس از مهلت مقرر با پرداخت هزینه مصوب" در پیشخوان خدمت سامانه گلستان ارائه دهند.

مسیرانجام درخواست در سامانه گلستان:

پیشخوان خدمت>> درخواست بررسی مشکلات آموزشی>> درخواست حذف اضطراری پس از مهلت مقرر با پرداخت هزینه مصوب

آخرین مهلت انجام فرایند : 1398/10/17 ( تمامی مراحل گردش کار و اعمال آن در سیستم باید تا این تاریخ صورت پذیرد. بنابراین توصیه می شود افراد متقاضی چند روز زودتر اقدام نمایند)

نکته مهم: لطفا ابتدا از درخواست خود مطمئن باشید و پس از ایجاد و تایید آن در سامانه گلستان، تا زمان پایان فرایند و قطعی شدن، مراحل آن را پیگیری نمایید

 

مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد