قابل توجه دانشجویان محترم،   درس "آشنایی با اصول اجرا و نظارت در ساختمان" با کد 02-1213301 (نام استاد درس: محمدرضا محمدخانی) حذف گردید .   مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد
قابل توجه دانشجویان محترم،
 
درس "آشنایی با اصول اجرا و نظارت در ساختمان" با کد 02-1213301 (نام استاد درس: محمدرضا محمدخانی) حذف گردید.
 
مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد