قابل توجه دانشجویان محترم، تمامی نظام‌های مربوط به دروس سرویسی (عمومی) زیر که  در گروه‌های مختلف ارائه شده، حذف شده است . بنابراین دانشجویان محترم می‌توانند هر کدام از این گروه‌های ارائه‌شده را بدون محدودیت نظام، انتخاب واحد نمایند. 1. زبان انگلیسی 2. زبان و ادبیات فارسی 3. فیزیک 1 3. فیزیک 2 4. آزمایشگاه فیزیک 1 5. آزمایشگاه فیزیک 2 6. کلیه دروس معارف 7. تربیت بدنی   مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد Enable Ginger Cannot connect to Ginger Check your internet connection or reload the browser Disable in this text field Edit Edit in Ginger Edit in Ginger ×

قابل توجه دانشجویان محترم،

تمامی نظام‌های مربوط به دروس سرویسی (عمومی) زیر که  در گروه‌های مختلف ارائه شده، حذف شده است. بنابراین دانشجویان محترم می‌توانند هر کدام از این گروه‌های ارائه‌شده را بدون محدودیت نظام، انتخاب واحد نمایند.

1. زبان انگلیسی

2. زبان و ادبیات فارسی

3. فیزیک 1

3. فیزیک 2

4. آزمایشگاه فیزیک 1

5. آزمایشگاه فیزیک 2

6. کلیه دروس معارف

7. تربیت بدنی

 

مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد