بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور با حضور دانشجویانی از دانشگاه‌های استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و استان سمنان، به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید. در این دوره از مسابقات 45 تن از دانشجویان دانشگاه بجنورد حضور داشتند.

بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 9 کشور با حضور دانشجویانی از دانشگاه‌های استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و استان سمنان، به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید. در این دوره از مسابقات 45 تن از دانشجویان دانشگاه بجنورد حضور داشتند.