p.title {font-size: 16px;color: rgb(0, 128, 0);font-weight:bold} p.linked {margin-top:3%;font-size: 14px;color: rgb(91, 103, 125);} تسهیلات حمایتی   دانشگاه بجنورد در راستای  حمایت از استعدادهای درخشان ، از  داوطلبان برتر آزمون‌‌های سراسری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  که این دانشگاه را برای تحصیل (در سال تحصیلی 99-98) انتخاب نمایند، با اعطای مشوق‌هایی به شرح زیر، حمایت ویژه به‌عمل می‌آورد :   تسهیلات دانشگاه بجنورد برای داوطلبان برتر آزمون کارشناسی ارشد 99-98   تسهیلات به پذیرفته‌شدگان برتر بدون آزمون (استعدادهای درخشان) مقطع کارشناسی‌ارشد در سال تحصیلی 99-98 تسهیلات به داوطلبان برتر دوره کارشناسی 99-98

تسهیلات حمایتی

 

دانشگاه بجنورد در راستای حمایت از استعدادهای درخشان، از داوطلبان برتر آزمون‌‌های سراسری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که این دانشگاه را برای تحصیل (در سال تحصیلی 99-98) انتخاب نمایند، با اعطای مشوق‌هایی به شرح زیر، حمایت ویژه به‌عمل می‌آورد :

 

تسهیلات دانشگاه بجنورد برای داوطلبان برتر آزمون کارشناسی ارشد 99-98 

تسهیلات به پذیرفته‌شدگان برتر بدون آزمون (استعدادهای درخشان) مقطع کارشناسی‌ارشد در سال تحصیلی 99-98

تسهیلات به داوطلبان برتر دوره کارشناسی 99-98