دانشگاه بجنورد در سال تحصیلی جاری مجری دوره تابستان نخواهد بود

دانشگاه بجنورد در سال تحصیلی جاری مجری دوره تابستان نخواهد بود


به اطلاع می‌رساند دانشگاه بجنورد در سال تحصیلی جاری مجری دوره تابستان نخواهد بود.

دانشجویان محترم درصورت تمایل به اخذ درس در دوره تابستان، می‌توانند با دریافت معرفی‌نامه مهمانی از طریق ثبت درخواست در سامانه گلستان به سایر دانشگاه‌های مجری دوره تابستان مراجعه نمایند.