قابل توجه دانشجویان محترم، با توجه به اینکه به همراه داشتن کارت دانشجویی برای ورود به جلسه امتحان ضروری است، اکیداً توصیه می‌شود اگر کارت دانشجویی شما مخدوش یا گم شده است، تا تاریخ 26 خرداد با مراجعه به امور آموزش، اتاق 106 آقای فرخی، جهت دریافت کارت جدید سریعاً اقدام نمایید.   مراحل درخواست کارت دانشجویی راهنمای درخواست کارت دانشجویی- تغذیه

قابل توجه دانشجویان محترم،

با توجه به اینکه به همراه داشتن کارت دانشجویی برای ورود به جلسه امتحان ضروری است، اکیداً توصیه می‌شود اگر کارت دانشجویی شما مخدوش یا گم شده است، تا تاریخ 26 خرداد با مراجعه به امور آموزش، اتاق 106 آقای فرخی، جهت دریافت کارت جدید سریعاً اقدام نمایید.

 

مراحل درخواست کارت دانشجویی

راهنمای درخواست کارت دانشجویی- تغذیه