دستورالعمل اخذ دروس معارف

دستورالعمل اخذ دروس معارف


"به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند، با عنایت به قوانین موجود درخصوص دروس معارف اسلامی، دانشجویان در یک نیمسال تحصیلی فقط یک عنوان درسی (دو واحد) میتوانند انتخاب نمایند.شایان ذکر است برنامه‌ریزی انتخاب واحد از سوی دانشجویان به نحوی صورت گیرد که در نیمسال‎های پایانی با تجمع واحدهای دروس معارف اسلامی  مواجه نگردند.

 

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی"