از آنجایی که شماری از دانشجویان و دانش ‏آموختگان گرامی برای ثبت پیشنهاده، رساله، و پایان‏ نامه در سامانه ملی ثبت (sabt.irandoc.ac.ir) به مراکزی بیرون از مؤسسه‏ ها مانند کافی‏نت‏ها و خدمات اینترنت و ... مراجعه می‏کنند و فایل تمام متن word و pdf مدارک خود را در اختیار ایشان می‏گذارند، برخی از این مراکز نیز بدون آگاهی و اجازه دانشجویان و دانش‏آموختگان، نسخه‏ای از این فایل‏ها را نزد خود نگه می‏دارند و وارد بازار غیر مجاز خرید و فروش پایان‏نامه و رساله می‏کنند. این رویداد در زمان‏های دیگری مانند پرینت و صحافی هم می‏تواند رخ دهد. از این رو، به دانشجویان و دانش‏آموختگان توصیه می‏گردد که فایل‏های تمام متن مدارک خود را به هیچ وجه در اختیار چنین مراکزی نگذارند تا از مخاطرات و سوء استفاده‏ های بعدی پیش‏گیری شود. گفتنی است ثبت در این سامانه بسیار آسان است و افزون بر آن، گروه پشتیبانی سامانه با اطلاعات تماس زیر در خدمت کاربران گرامی است:تلفن ثابت: 0216649498 و 66951430 (از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 16)تلفن همراه: 09193121239 (ساعت 16 تا 21 روزهای کاری و 9 تا 21 پنجشنبه‏ها)

از آنجایی که شماری از دانشجویان و دانش ‏آموختگان گرامی برای ثبت پیشنهاده، رساله، و پایان‏ نامه در سامانه ملی ثبت (sabt.irandoc.ac.ir) به مراکزی بیرون از مؤسسه‏ ها مانند کافی‏نت‏ها و خدمات اینترنت و ... مراجعه می‏کنند و فایل تمام متن word و pdf مدارک خود را در اختیار ایشان می‏گذارند، برخی از این مراکز نیز بدون آگاهی و اجازه دانشجویان و دانش‏آموختگان، نسخه‏ای از این فایل‏ها را نزد خود نگه می‏دارند و وارد بازار غیر مجاز خرید و فروش پایان‏نامه و رساله می‏کنند. این رویداد در زمان‏های دیگری مانند پرینت و صحافی هم می‏تواند رخ دهد. از این رو، به دانشجویان و دانش‏آموختگان توصیه می‏گردد که فایل‏های تمام متن مدارک خود را به هیچ وجه در اختیار چنین مراکزی نگذارند تا از مخاطرات و سوء استفاده‏ های بعدی پیش‏گیری شود. گفتنی است ثبت در این سامانه بسیار آسان است و افزون بر آن، گروه پشتیبانی سامانه با اطلاعات تماس زیر در خدمت کاربران گرامی است:تلفن ثابت: 0216649498 و 66951430 (از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 16)تلفن همراه: 09193121239 (ساعت 16 تا 21 روزهای کاری و 9 تا 21 پنجشنبه‏ها)