راهنمای ثبت نام دانشجویان مهمان در سامانه گلستان

راهنمای ثبت نام دانشجویان مهمان در سامانه گلستان


دانشجوی گرامی

 دانشجویان پذیرفته شده به عنوان دانشجوی مهمان در دانشگاه بجنورد موظف‌اند پس از دریافت معرفی نامه مهمان (لیست دروس) از دانشگاه مبدا تا تاریخ 19/06/1401 ثبت نام خود در سامانه گلستان دانشگاه بجنورد تکمیل نمایند.

شایان ذکر است پس از اتمام فرآیند ثبت نام توسط دانشجو، جهت تکمیل و تایید نهایی فرآیند، با شماره 05832201085 آقای پریز کارشناس ثبت نام و پذیرش تماس حاصل نمایند.

برای مشاهده راهنمای ثبت نام دانشجویان مهمان در سامانه جامع آموزشی گلستان به آدرس https://golestan.ub.ac.ir

کلیک کنید.