# عنوان فایل راهنما مشاهده در آپارات دانلود زمان حجم (MB)  pdf 1 معرفی نامه آشنایی با محیط کار و گواهی اشتغال به تحصیل نمایش 2:18 5.92 - 2 نحوه بازیابی کلمه عبور نمایش 2:13 5.25 - 3 نحوه درخواست کارت دانشجویی نمایش 3.16 8.16 - 4 ارسال پستی مدارک تحصیلی دانش آموختگان نمایش 5:30 13.18 -  

 

# عنوان فایل راهنما مشاهده در آپارات دانلود زمان حجم (MB)  pdf
1 معرفی نامه آشنایی با محیط کار و گواهی اشتغال به تحصیل نمایش 2:18 5.92 -
2 نحوه بازیابی کلمه عبور نمایش 2:13 5.25 -
3 نحوه درخواست کارت دانشجویی نمایش 3.16 8.16 -
4 ارسال پستی مدارک تحصیلی دانش آموختگان نمایش 5:30 13.18 -