پذیرفته شده محترم بدینوسیله ورود شما به خانواده دانشگاه بجنورد  تبریک عرض می‌نمائیم. این اولین قدم شما برای ورود به این دانشگاه و پیوستن به خیل فرهیختگانی است که پیش از شما در این راه قدم نهاده‌اند، لذا سعی کنید این قدم را با دقت و حوصله برداشته و توضیحات این سایت را کاملاً مطالعه فرمائید. ضروری است متقاضیان پیش از انجام هر اقدام، آخرین اطلاعیه‌ها و دستورالعمل پذیرش غیرحضوری را مطالعه و سپس اقدام به ثبت نام نمایند . برای ورود به صفحه راهنمای پذیرش و ثبت نام کلیک کنید.

پذیرفته شده محترم

بدینوسیله ورود شما به خانواده دانشگاه بجنورد  تبریک عرض می‌نمائیم. این اولین قدم شما برای ورود به این دانشگاه و پیوستن به خیل فرهیختگانی است که پیش از شما در این راه قدم نهاده‌اند، لذا سعی کنید این قدم را با دقت و حوصله برداشته و توضیحات این سایت را کاملاً مطالعه فرمائید.

ضروری است متقاضیان پیش از انجام هر اقدام، آخرین اطلاعیه‌ها و دستورالعمل پذیرش غیرحضوری را مطالعه و سپس اقدام به ثبت نام نمایند.

برای ورود به صفحه راهنمای پذیرش و ثبت نام کلیک کنید.