در صورت بروز اشکال در کار با سامانه همانند اشکال در ورود به سامانه یا لیست دروس درج شده می‌توانید با عضویت در کانال اداره امور آموزشی @ubeduc ، سوال‌ها و اطلاعات شخصی را برای ادمین ارسال نمایید که در اسرع وقت مشکل بررسی و پاسخ داده می‌شود. ضمنا اطلاعات تعدادی از همکاران جهت بررسی و رفع مشکل‌ها در کار با سامانه LMS در کانال اطلاع رسانی درج شده‌ است. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می توانید در ساعات اداری(9:00 تا 13:30)  با شماره های زیر تماس بگیرید : اقای رحیمی 32201092 خانم مهندس محمدی 32201093 خانم مهندس سیدی 32201094 خانم مهندس اخوان 32201096  
در صورت بروز اشکال در کار با سامانه همانند اشکال در ورود به سامانه یا لیست دروس درج شده می‌توانید با عضویت در کانال اداره امور آموزشی @ubeduc، سوال‌ها و اطلاعات شخصی را برای ادمین ارسال نمایید که در اسرع وقت مشکل بررسی و پاسخ داده می‌شود.
ضمنا اطلاعات تعدادی از همکاران جهت بررسی و رفع مشکل‌ها در کار با سامانه LMS در کانال اطلاع رسانی درج شده‌ است.
در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می توانید در ساعات اداری(9:00 تا 13:30)  با شماره های زیر تماس بگیرید :
اقای رحیمی 32201092
خانم مهندس محمدی 32201093
خانم مهندس سیدی 32201094
خانم مهندس اخوان 32201096