رفع اشکال در کار با سامانه آموزشی گلستان

رفع اشکال در کار با سامانه آموزشی گلستان


در صورت بروز مشکل در هنگام ورود و یا هنگام استفاده از سامانه آموزشی گلستان، در صفحه ورود نام کاربری و رمز ورود، در منویتنظیمات گزینه غیرفعال کردن صفحات دیگر را انتخاب نمایید.