شرایط انتخاب درس به صورت معرفی به استاد

شرایط انتخاب درس به صورت معرفی به استاد


دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی می­تواند حداکثر دو درس نظری را در صورت داشتن شرایط زیر به صورت معرفی به استاد انتخاب نماید.

  1. دانشجو از سوی مدیر­گروه آموزشی مربوط در سامانه گلستان به عنوان دانشجوی نیمسال آخر معرفی شده باشد.
  2. درس مورد­نظر در آن نیمسال ارائه نشده و یا با سایر دروس تداخل زمانی داشته باشد.اخذ دروس معرفی به استاد در دوره تابستان منوط به عدم ارائه یا تلاقی درس با سایر دروس، در دوره تابستان و همچنین در نیمسال قبل(نیمسال دوم سال تحصیلی) می‏باشد.
  3. تعداد واحدهای دانشجو در آخرین نیمسال پس از اخذ دروس معرفی به استاد از 24 و برای دوره تابستان از 8 تجاوز نکند.
  • درصورت داشتن شرایط فوق دانشجو می­تواند، پس از بازه حذف و اضافه (ترمیم) نسبت به ثبت درخواست از طریق منوی پیشخوان خدمت سامانه گلستان تا 4 هفته پس از شروع کلاس­ها اقدام نماید.
  • نمره این دروس همزمان با سایر دروس و در بازه امتحانات پایان نیمسال و تا حداکثر 9 روز پس از برگزاری آخرین امتحان توسط استاد درس اعلام و تأیید می­گردد.
  • درصورت عدم مراجعه دانشجو برای ارزیابی درس، نمره صفر توسط استاد برای وی ثبت می­گردد.

برای اطلاعات بیشتر به کتابچه راهنمای فرایندها و ثبت درخواستهای آموزشی موجود در پرتال دانشجویی خود مراجعه نمایید.

راهنمای درخواست اخذ درس مطالعه آزاد کلیک کنید.