قابل توجه پذیرفته‌شدگان محترم مرحله تمدید پذیرش رشته های بدون آزمون دانشگاه بجنورد بدین وسیله به اطلاع می رساند، شروع کلاس ها از روز شنبه 1398/12/3 می باشد. دانشجویان گرامی موظف‌اند با دریافت برنامه هفتگی خود نسبت به حضور در کلاس اقدام نموده و طبق جدول زمانبندی که متعاقبا اعلام خواهد شد نسبت به تکمیل پرونده ثبت‌نامی و دریافت کارت دانشجویی اقدام نمایند.   ردیف رشته برنامه هفتگی 1 آمار دانلود 2 آموزش زبان انگلیسی دانلود 3 ریاضیات و کاربردها دانلود 4 زبان روسی دانلود 5 علوم کامپیوتر دانلود 6 علوم ورزشی دانلود 7 فیزیک دانلود     دانشجویان متقاضی خدمات رفاهی می توانند به افراد زیر مراجعه نمایند: خدمات رفاهی نام و نام خانوادگی آدرس تلفن مستقیم خوابگاه پسران : آقایان صمدی و شمشیرگران دختران:  خانم ها بیدکی و غفاری دانشکده علوم انسانی اتاق 104 دانشکده علوم انسانی اتاق 114 32201189 32201190 تغذیه آقای قدرتی آقای قربان پور سلف مرکزی دانشکده علوم انسانی اتاق 102 32201186 3221188   مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد   Enable Ginger Cannot connect to Ginger Check your internet connection or reload the browser Disable in this text field Edit Edit in Ginger Edit in Ginger × Enable Ginger Cannot connect to Ginger Check your internet connection or reload the browser Disable in this text field Edit Edit in Ginger Edit in Ginger × Enable Ginger Cannot connect to Ginger Check your internet connection or reload the browser Disable in this text field Edit Edit in Ginger Edit in Ginger × Enable Ginger Cannot connect to Ginger Check your internet connection or reload the browser Disable in this text field Edit Edit in Ginger Edit in Ginger × Enable Ginger Cannot connect to Ginger Check your internet connection or reload the browser Disable in this text field Edit Edit in Ginger Edit in Ginger × Enable Ginger Cannot connect to Ginger Check your internet connection or reload the browser Disable in this text field Edit Edit in Ginger Edit in Ginger × Enable Ginger Cannot connect to Ginger Check your internet connection or reload the browser Disable in this text field Edit Edit in Ginger Edit in Ginger × Enable Ginger Cannot connect to Ginger Check your internet connection or reload the browser Disable in this text field Edit Edit in Ginger Edit in Ginger × Enable Ginger Cannot connect to Ginger Check your internet connection or reload the browser Disable in this text field Edit Edit in Ginger Edit in Ginger × Enable Ginger Cannot connect to Ginger Check your internet connection or reload the browser Disable in this text field Edit Edit in Ginger Edit in Ginger × Enable Ginger Cannot connect to Ginger Check your internet connection or reload the browser Disable in this text field Edit Edit in Ginger Edit in Ginger × Enable Ginger Cannot connect to Ginger Check your internet connection or reload the browser Disable in this text field Edit Edit in Ginger Edit in Ginger × Enable Ginger Cannot connect to Ginger Check your internet connection or reload the browser Disable in this text field Edit Edit in Ginger Edit in Ginger × Enable Ginger Cannot connect to Ginger Check your internet connection or reload the browser Disable in this text field Edit Edit in Ginger Edit in Ginger × Enable Ginger Cannot connect to Ginger Check your internet connection or reload the browser Disable in this text field Edit Edit in Ginger Edit in Ginger × Enable Ginger Cannot connect to Ginger Check your internet connection or reload the browser Disable in this text field Edit Edit in Ginger Edit in Ginger × Enable Ginger Cannot connect to Ginger Check your internet connection or reload the browser Disable in this text field Edit Edit in Ginger Edit in Ginger ×

قابل توجه پذیرفته‌شدگان محترم مرحله تمدید پذیرش رشته های بدون آزمون دانشگاه بجنورد

بدین وسیله به اطلاع می رساند، شروع کلاس ها از روز شنبه 1398/12/3 می باشد. دانشجویان گرامی موظف‌اند با دریافت برنامه هفتگی خود نسبت به حضور در کلاس اقدام نموده و طبق جدول زمانبندی که متعاقبا اعلام خواهد شد نسبت به تکمیل پرونده ثبت‌نامی و دریافت کارت دانشجویی اقدام نمایند.

 

ردیف

رشته

برنامه هفتگی

1

آمار

دانلود

2

آموزش زبان انگلیسی

دانلود

3

ریاضیات و کاربردها

دانلود

4

زبان روسی

دانلود

5

علوم کامپیوتر

دانلود

6

علوم ورزشی

دانلود

7

فیزیک

دانلود

 

 

دانشجویان متقاضی خدمات رفاهی می توانند به افراد زیر مراجعه نمایند:

خدمات رفاهی نام و نام خانوادگی آدرس تلفن مستقیم
خوابگاه

پسران : آقایان صمدی و شمشیرگران

دختران: خانم ها بیدکی و غفاری

دانشکده علوم انسانی اتاق 104

دانشکده علوم انسانی اتاق 114

32201189

32201190

تغذیه

آقای قدرتی

آقای قربان پور

سلف مرکزی

دانشکده علوم انسانی اتاق 102

32201186

3221188

 

مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد