با توجه به اهمیت بحث درآمدزایی در سطح دانشگاه، مرکز نوآوری دانشگاه بجنورد با همکاری پارک علم و فناوری استان در نظر دارد رویداد ایده‌پردازی با موضوع  " کسب و کارهای کوچک در محیط دانشگاه "  برگزار نماید. لذا کلیه دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشگاه بجنورد می‌توانند ایده‌های خود را برای مرکز نوآوری ارسال نمایند. آخرین مهلت ارسال ایده‌ها: 27 اردیبهشت زمان و محل برگزاری: ا خرداد سالن آمفی تئاتر دانشکده هنر ارسال آثار: Innovation@ub.ac.ir دریافت فرم ثبت‌نام: Innovation.ub.ac.ir شماره تماس دبیرخانه: 0583221099    

با توجه به اهمیت بحث درآمدزایی در سطح دانشگاه، مرکز نوآوری دانشگاه بجنورد با همکاری پارک علم و فناوری استان در نظر دارد رویداد ایده‌پردازی با موضوع "کسب و کارهای کوچک در محیط دانشگاه" برگزار نماید. لذا کلیه دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشگاه بجنورد می‌توانند ایده‌های خود را برای مرکز نوآوری ارسال نمایند.

آخرین مهلت ارسال ایده‌ها: 27 اردیبهشت

زمان و محل برگزاری: ا خرداد سالن آمفی تئاتر دانشکده هنر

ارسال آثار: Innovation@ub.ac.ir

دریافت فرم ثبت‌نام: Innovation.ub.ac.ir

شماره تماس دبیرخانه: 0583221099