قابل توجه دانشجویان گرامی دانشجویان رتبه اولی که مشمول مفاد "آیین‏نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دوره‏ کارشناسـی ارشـد" می‏باشند، لازم است برای بهره‏مندی و تأثیر امتیاز رتبه اول در رتبه آزمون کارشناسی ارشد نسبت به طی کردن مراحل فارغ‏التحصیلی و تکمیل فرم مربوط تا تاریخ 1398/05/09اقدامات لازم را انجام داده و به اتاق 115 کارشناس استعدادهای درخشان مراجعه نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری 07:00 صبح الی 14:00 با شماره 05832201083 تماس حاصل نمایید.  

قابل توجه دانشجویان گرامی
دانشجویان رتبه اولی که مشمول مفاد "آیین‏نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دوره‏ کارشناسـی ارشـد" می‏باشند، لازم است برای بهره‏مندی و تأثیر امتیاز رتبه اول در رتبه آزمون کارشناسی ارشد نسبت به طی کردن مراحل فارغ‏التحصیلی و تکمیل فرم مربوط تا تاریخ 1398/05/09اقدامات لازم را انجام داده و به اتاق 115 کارشناس استعدادهای درخشان مراجعه نمایند.


جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری 07:00 صبح الی 14:00 با شماره 05832201083 تماس حاصل نمایید.