به استحضار می رساند با توجه به شروع فرایند مهمانی و انتقال از سامانه سجاد، بررسی درخواست‌­ها  منوط به ثبت ریزنمرات دوره مهمانی می‌­باشد در غیر این‌صورت درخواست­­‌ها بررسی نخواهد شد و دانشجو موظف است در دانشگاه مبدا انتخاب واحد نماید. برای اطلاع بیشتر از قوانین و مقررات و راهنمای فرایندهای مربوط به انتقال و مهمانی به قسمت پذیرش، ثبت‌نام و خدمات آموزشی  در سایت امور آموزشی مراجعه نمایید.       مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی  
 
به استحضار می رساند با توجه به شروع فرایند مهمانی و انتقال از سامانه سجاد، بررسی درخواست‌­ها  منوط به ثبت ریزنمرات دوره مهمانی می‌­باشد در غیر این‌صورت درخواست­­‌ها بررسی نخواهد شد و دانشجو موظف است در دانشگاه مبدا انتخاب واحد نماید.
برای اطلاع بیشتر از قوانین و مقررات و راهنمای فرایندهای مربوط به انتقال و مهمانی به قسمت پذیرش، ثبت‌نام و خدمات آموزشی در سایت امور آموزشی مراجعه نمایید.
 
 
 
مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی