دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال دارای شرایط خاص بایستی با اطلاع کامل از شرایط آئین‌­نامه میهمانی و انتقال درخواست خود را با توجه به نوع آن (2نیمسال میهمانی، تمدید میهمانی، میهمان دائم و انتقال) در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان به آدرس:   https://portal.saorg.ir در بازه یکم تا سی و یکم اردیبهشت­‌ماه ثبت و با اطلاع کامل از شرایط و ضوابط دانشگاه مقصد، رشته و مقصد تحصیلی، وضعیت دوره مورد تقاضا در دانشگاه مقصد، نسبت به انتخاب دانشگاه یا موسسه مقصد اقدام و مستندات و مدارک مثبته خود را اسکن و ضمیمه تقاضا نمایند. نکات : 1. لازم به ذکر است متقاضیان برای ثبت درخواست ابتدا بایستی در سامانه سجاد ثبت‌نام نمایند و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور از قسمت خدمات سازمان درخواست خود را ارائه نمایند. 2. مهلت اعلام نظر دانشگاه ها و موسسات به عنوان مبدا ازتاریخ 1 خرداد تا 15 تیرماه و اظهار نظر دانشگاه ها و موسسات به عنوان مقصد از تاریخ 16 تیرماه تا 31 مرداد خواهد بود   فهرست اطلاعیه‌های مهمان و انتقال سایر دانشگاه‌ها : دانشگاه اصفهان دانشگاه الزهرا (س) دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه خوارزمی دانشگاه قم دانشگاه هنر اصفهان دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه امیرکبیر دانشگاه خلیج فارس   ضمناً فهرست بالا به محض دریافت اطلاعیه از سایر دانشگاه‌ها به روزرسانی خواهد شد.

 

دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال دارای شرایط خاص بایستی با اطلاع کامل از شرایط آئین‌­نامه میهمانی و انتقال درخواست خود را با توجه به نوع آن (2نیمسال میهمانی، تمدید میهمانی، میهمان دائم و انتقال) در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان به آدرس:  https://portal.saorg.ir در بازه یکم تا سی و یکم اردیبهشت­‌ماه ثبت و با اطلاع کامل از شرایط و ضوابط دانشگاه مقصد، رشته و مقصد تحصیلی، وضعیت دوره مورد تقاضا در دانشگاه مقصد، نسبت به انتخاب دانشگاه یا موسسه مقصد اقدام و مستندات و مدارک مثبته خود را اسکن و ضمیمه تقاضا نمایند.

نکات :

1. لازم به ذکر است متقاضیان برای ثبت درخواست ابتدا بایستی در سامانه سجاد ثبت‌نام نمایند و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور از قسمت خدمات سازمان درخواست خود را ارائه نمایند.

2. مهلت اعلام نظر دانشگاه ها و موسسات به عنوان مبدا ازتاریخ 1 خرداد تا 15 تیرماه و اظهار نظر دانشگاه ها و موسسات به عنوان مقصد از تاریخ 16 تیرماه تا 31 مرداد خواهد بود

 

فهرست اطلاعیه‌های مهمان و انتقال سایر دانشگاه‌ها :

دانشگاه اصفهان

دانشگاه الزهرا (س)

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه قم

دانشگاه هنر اصفهان

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه امیرکبیر

دانشگاه خلیج فارس

 

ضمناً فهرست بالا به محض دریافت اطلاعیه از سایر دانشگاه‌ها به روزرسانی خواهد شد.