اخذ واحد در دوره ­های مهمانی می­ بایست مطابق با سرفصل دروس دانشگاه انجام شود. لذا لازم است پیش از ثبت ­نام در دانشگاه مقصد نسبت به اخذ معرفی­ نامه مهمانی از سامانه جامع گلستان، پیشخوان خدمت، قسمت اخذ معرفی­نامه مهمانی اقدام گردد. بدیهی است تنها دروس ذکر شده در معرفی­ نامه برای دانشگاه بجنورد قابل قبول است و برای دانشجو لحاظ می­گردد. مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی  

اخذ واحد در دوره ­های مهمانی می­ بایست مطابق با سرفصل دروس دانشگاه انجام شود. لذا لازم است پیش از ثبت ­نام در دانشگاه مقصد نسبت به اخذ معرفی­ نامه مهمانی از سامانه جامع گلستان، پیشخوان خدمت، قسمت اخذ معرفی­نامه مهمانی اقدام گردد. بدیهی است تنها دروس ذکر شده در معرفی­ نامه برای دانشگاه بجنورد قابل قبول است و برای دانشجو لحاظ می­گردد.

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی