قوانین تسهیل­ گرانه حذف اضطراری در شرایط شیوع بیماری کرونا

قوانین تسهیل­ گرانه حذف اضطراری در شرایط شیوع بیماری کرونا


 

براساس مصوبات شورای تخصصی آموزش دانشگاه:

دانشجویان نورود می­ توانند در نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400 حداکثر دو درس (صرف نظر از عملی یا نظری بودن درس) را با رعایت حداقل واحد 12 برای دانشکده ­های فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی و حداقل واحد 10 برای دانشکده هنر حذف نمایند. حذف حداکثر یک درس(صرفنظر از عملی یا نظری بودن درس) با رعایت حداقل واحد 12 برای دانشجویان غیر ورودی بلامانع است.

آخرین مهلت ثبت درخواست حذف اضطراری توسط دانشجو 99/10/10 می‌باشد.

مشاهده راهنمای فرایند در سامانه آموزشی گلستان

درخواست حذف اضطراری