لغو ثبت نام پذیرفته شدگان دارای مغایرت معدل ورودی مهرماه 1399

لغو ثبت نام پذیرفته شدگان دارای مغایرت معدل ورودی مهرماه 1399


قابل توجه دانشجویان گرامی ورودی مهرماه 1399

 پذیرفته شدگان  رشته های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی مهرماه 1399 که دارای مغایرت معدل کتبی نهایی دیپلم بوده اند و اسامی آنها در لیست زیر می باشد موظف هستند از تاریخ 05/12/1399 لغایت 15/12/1399 و از ساعات 8 الی 10 صبح برای دریافت مدارک ثبت نامی به ساختمان علوم انسانی 1 اتاق 110 مراجعه نمایند.

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام کدرشته قبولی

توضیحات (کدرشته قبولی جدید)

1

محدثه خدمتگذار

علوم ورزشی

13402- علوم قران و حدیث.دانشگاه کوثر بجنورد

2

یونس شاهدی جعفرآبادی

علوم ورزشی

12788- زبان شناسی، مجتمع آموزش عالی کناباد

3

زهرا صالحی

صنایع دستی

13397- مهندسی صنایع دانشگاه کوثر بجنورد

4

مرتضی قره باشلوئی

علوم ورزشی

13436- علوم دامی، دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد

5

عباس اصغرزاده ورانلو

علوم ورزشی

_

6

محمدباقر سرفراز

علوم ورزشی

 

 

اسامی بند 1 الی 4 با اعمال معدل واقعی دارای قبولی در دانشگاه دیگر میباشند که میبایست درخواست تحصیل در رشته جدید را در اسرع وقت به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال نمایند.