لیست دانشجویان با کسری مدرک : لغو ثبت نام برابر مقررات

لیست دانشجویان با کسری مدرک : لغو ثبت نام برابر مقررات


 
پیرو اعلامهای قبلی،دانشجویانی که تاکنون علیرغم هشدارها و پیگیریهای مکرر نسبت به تکمیل مدارک اقدام ننموده اند، امکان هیچ گونه عملیات سیستمی و اداری را نخواهند داشت و براساس دستورالعملهای ثبت نامی سازمان سنجش آموزش کشور، لغو ثبت نام این دسته از دانشجویان برابر مقررات در دست اقدام است.
لذا این دسته از دانشجویان هرچه سریعتر با مراجعه به کارشناس پذیرش و ثبت نام (ساختمان علوم انسانی اتاق 110 آقای مردانی) نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام نمایند.
شماره تماس: 05832201136 آقای مردانی
مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بجنورد