مشوق‌های دانشگاه بجنورد برای دانشجویان 99-98 (ارشد-کارشناسی)

مشوق‌های دانشگاه بجنورد برای دانشجویان 99-98 (ارشد-کارشناسی)


دانشگاه بجنورد در راستای حمایت از استعدادهای درخشان، از داوطلبان برتر آزمون‌های سراسری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که این دانشگاه را برای تحصیل (در سال تحصیلی 99-98) انتخاب نمایند به شرح زیر با اعطای مشوق‌هایی حمایت ویژه به‌عمل می‌آورد:

 

مشوق‌های دانشگاه بجنورد برای داوطلبان برتر آزمون کارشناسی ارشد 99-98

 تسهیلات به پذیرفته‌شدگان برتر بدون آزمون (استعدادهای درخشان) مقطع کارشناسی‌ارشد در سال تحصیلی 99-98