مشکل در کار باسایت

مشکل در کار باسایت


در صورت بروز مشکل در هنگام ورود و یا هنگام استفاده از سامانه آموزشی گلستان، در صفحه ورود نام کاربری و رمز ورود، در منویتنظیمات گزینه غیرفعال کردن صفحات دیگر را انتخاب نمایید.برای مشاهده توضیحات بیشتر کلیک کنید.