با عنایت به استقبال دانشجویان از سفرهای زیارتی ایام اربعین حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام، طبق اطلاعیه سازمان وظیفه عمومی ناجا، درخواست های خروج از کشور در بازه زمانی 1398/07/07 لغایت 1398/08/03 به مقصد عراق برای دانشجویان در سنوات مجاز تحصیلی، از پرداخت وثیقه و ضمانت نامه بانکی معاف می باشند.  

با عنایت به استقبال دانشجویان از سفرهای زیارتی ایام اربعین حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام، طبق اطلاعیه سازمان وظیفه عمومی ناجا، درخواست های خروج از کشور در بازه زمانی 1398/07/07 لغایت 1398/08/03 به مقصد عراق برای دانشجویان در سنوات مجاز تحصیلی، از پرداخت وثیقه و ضمانت نامه بانکی معاف می باشند.