به استحضار می‌رساند شرکت دانش بنیان دادگاه کاوند فهیم به عنوان یکی از واحدهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه قم، از سال 1395 موفق به طراحی یک موتور جستجوی خاص منظوره برای جستجو در اسناد علمی فارسی با نام "علم نت" ( elmnet.ir ) شده است. علم نت یک جویشگر علمی فارسی است که به رویکردی شبیه به گوگل اسکالر و با تمرکز بر اسناد علمی فارسی طراحی شده است. متن نامه معرفی جویشگر فارسی علم‌نت  

به استحضار می‌رساند شرکت دانش بنیان دادگاه کاوند فهیم به عنوان یکی از واحدهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه قم، از سال 1395 موفق به طراحی یک موتور جستجوی خاص منظوره برای جستجو در اسناد علمی فارسی با نام "علم نت" (elmnet.ir) شده است. علم نت یک جویشگر علمی فارسی است که به رویکردی شبیه به گوگل اسکالر و با تمرکز بر اسناد علمی فارسی طراحی شده است.

متن نامه

معرفی جویشگر فارسی علم‌نت