امکان صدور معرفی‌نامه با موضوع  "آشنایی با محیط کار"  برای دانشجویان علاقه‌مند به حضور در محیط های کاری و آشنایی با فضای آن‌ها از طریق سامانه گلستان فراهم شده است. کافی است در پیشخوان خدمت، درخواست معرفی نامه آشنایی با محیط کار و گواهی اشتغال به تحصیل را ثبت و نوع آن را  معرفی نامه آشنایی با محیط کار انتخاب نمایید.

امکان صدور معرفی‌نامه با موضوع "آشنایی با محیط کار" برای دانشجویان علاقه‌مند به حضور در محیط های کاری و آشنایی با فضای آن‌ها از طریق سامانه گلستان فراهم شده است. کافی است در پیشخوان خدمت، درخواست معرفی نامه آشنایی با محیط کار و گواهی اشتغال به تحصیل را ثبت و نوع آن را  معرفی نامه آشنایی با محیط کار انتخاب نمایید.