ضمن خیرمقدم و تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید به استحضار می‌رساند، شروع کلاس‌ها از تاریخ 97/06/24 می‌باشد.

ضمن خیرمقدم و تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید به استحضار می‌رساند، شروع کلاس‌ها از تاریخ 97/06/24 می‌باشد.