نحوه تحویل(ارسال) مدارک پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری که مدارک ثبت نامی را در پذیرش بدون آزمون به دانشگاه بجنورد پست کرده‌اند

نحوه تحویل(ارسال) مدارک پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری که مدارک ثبت نامی را در پذیرش بدون آزمون به دانشگاه بجنورد پست کرده‌اند


بدینوسیله به اطلاع پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری که پذیرفته‌شده رشته‌های صرفا  براساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) بوده و مدارک ثبت نامی را برای ثبت نام به دانشگاه بجنورد ارسال نموده‌اند، می رساند:

 در صورتیکه:

1- در رشته با آزمون دانشگاه بجنورد پذیرفته شده­‌اید و مایل به ادامه تحصیل در این رشته (باآزمون دانشگاه بجنورد) هستید، بایستی مراحل ثبت نام رشته با آزمون را به صورت کامل انجام داده و در مرحله ارسال پستی مدارک درخواست کتبی خود را مبنی بر ادامه تحصیل در رشته با آزمون را (به جای مدارک تحصیلی) به همراه دیگر مدارک ثبت نام به دانشگاه ارسال نمایید.

 

2- در رشته با آزمون سایر دانشگاه ها پذیرفته شده اید و مایل به ادامه تحصیل در این رشته (با آزمون سایر دانشگاه‌ها) هستید، بایستی با کپی مدارک تحصیلی خود در دانشگاه مقصد ثبت نام نمایید. مدارک ارسال شده به دانشگاه بجنورد، پس از درخواست کتبی دانشگاه مقصد، برای آن دانشگاه ارسال می­‌گردد.