گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت با همکاری بنیاد نخبگان خراسان شمالی، وبینار آشنایی با جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان را در روز شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 16 الی 17 برگزار می‌نماید. شروع ثبت نام متقاضیان برای استفاده از این جوایز در خردادماه سال 1399 می‏باشد، خواهشمند است دانشجویان گرامی که معدل کل بالای 17 کسب نموده‏اند از طریق نرم افزار ادوب کانکت و لینک  http://Meeting.ub.ac.ir/rs8jciztndue  برای شرکت در این وبینار اقدام نمایند.

  گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت با همکاری بنیاد نخبگان خراسان شمالی، وبینار آشنایی با جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان را در روز شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 16 الی 17 برگزار می‌نماید. شروع ثبت نام متقاضیان برای استفاده از این جوایز در خردادماه سال 1399 می‏باشد، خواهشمند است دانشجویان گرامی که معدل کل بالای 17 کسب نموده‏اند از طریق نرم افزار ادوب کانکت و لینک http://Meeting.ub.ac.ir/rs8jciztndue برای شرکت در این وبینار اقدام نمایند.