پاسخگویی به سوالات مراحل ثبت نام   پذیرفته شدگان محترم می‌توانند پس از مطالعه دقیق راهنمای ثبت نام در صورت وجود سوال و ابهام (اشکالات فنی سامانه، برنامه انتخاب واحد، زمان دقیق حضور، مدارک تحصیلی لازم، امور نظام وظیفه و معافیت تحصیلی، شهریه و... ) از طریق پست الکترونیکی به نشانی : edu@ub.ac.ir جهت رفع مشکل ارتباط برقرار نمایند .

پاسخگویی به سوالات مراحل ثبت نام

 

پذیرفته شدگان محترم می‌توانند پس از مطالعه دقیق راهنمای ثبت نام در صورت وجود سوال و ابهام (اشکالات فنی سامانه، برنامه انتخاب واحد، زمان دقیق حضور، مدارک تحصیلی لازم، امور نظام وظیفه و معافیت تحصیلی، شهریه و...) از طریق پست الکترونیکی به نشانی: edu@ub.ac.ir جهت رفع مشکل ارتباط برقرار نمایند.